РЕКЛАМА

Референдум | Каква беше 2018 за България? | Части от предаването - 4

Каква беше 2018 за България? 01:00:07

БНТ 1 | 18.12.2018 | Референдум

Каква беше 2018 за България?

Каква беше 2018 за България?
Успешна ли беше 2018 година за Вас в личен план? 00:00:12

БНТ 1 | 18.12.2018 | Референдум

Успешна ли беше 2018 година за Вас в личен план?

Успешна ли беше 2018 година за Вас в личен план?
Според Вас успешна ли беше 2018 година за България? 00:00:12

БНТ 1 | 18.12.2018 | Референдум

Според Вас успешна ли беше 2018 година за България?

Според Вас успешна ли беше 2018 година за България?
От какво в по-голяма степен зависи успехът на отделния човек: 00:00:12

БНТ 1 | 18.12.2018 | Референдум

От какво в по-голяма степен зависи успехът на отделния човек:

От какво в по-голяма степен зависи успехът на отделния човек: