РЕКЛАМА

| БЕЛ 1.клас: „Аз съм българче“ (Ив. Вазов) | Части от предаването - 10

БЕЛ 1.клас: „Аз съм българче“ (Ив. Вазов) 00:18:26

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: „Аз съм българче“ (Ив. Вазов)

БЕЛ 1.клас: „Аз съм българче“ (Ив. Вазов)
БЕЛ 2.клас: „Определям число на глагола“ 00:24:39

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: „Определям число на глагола“

БЕЛ 2.клас: „Определям число на глагола“
БЕЛ 3.клас: „Видове изречения по цел на изказване – преговор“ 00:43:03

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: „Видове изречения по цел на изказване – преговор“

БЕЛ 3.клас: „Видове изречения по цел на изказване – преговор“
БЕЛ 4.клас: „Най-важното за числителните имена“ 00:38:56

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: „Най-важното за числителните имена“

БЕЛ 4.клас: „Най-важното за числителните имена“
Матурата на фокус: „Пунктуация в сложно смесено изречение“; „Йордан Йовков“ 00:32:59

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Матурата на фокус: „Пунктуация в сложно смесено изречение“; „Йордан Йовков“

Матурата на фокус: „Пунктуация в сложно смесено изречение“; „Йордан Йовков“
Български език 5.клас: „Определение“ 00:36:11

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 5.клас: „Определение“

Български език 5.клас: „Определение“
Български език 6.клас: „Съчинително свързване в изречението – обобщение“ 00:35:43

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 6.клас: „Съчинително свързване в изречението – обобщение“

Български език 6.клас: „Съчинително свързване в изречението – обобщение“
Български език 7.клас: „Сложно изречение – преговор“ 00:43:46

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 7.клас: „Сложно изречение – преговор“

Български език 7.клас: „Сложно изречение – преговор“
Физика и астрономия 7.клас: "Използване на ядрената енергия. Обобщение" 00:40:49

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и астрономия 7.клас: "Използване на ядрената енергия. Обобщение"

Физика и астрономия 7.клас: "Използване на ядрената енергия. Обобщение"
Матурата на фокус: Употреба на запетая при обръщение и на двоеточие; Й. Йовков 00:30:23

БНТ 2 | 18.05.2020 | С БНТ2 на училище

Матурата на фокус: Употреба на запетая при обръщение и на двоеточие; Й. Йовков

Матурата на фокус: Употреба на запетая при обръщение и на двоеточие; Й. Йовков