РЕКЛАМА

| БЕЛ 1.клас: В или във | Части от предаването - 10

БЕЛ 1.клас: В или във 00:18:30

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: В или във

БЕЛ 1.клас: В или във
БЕЛ 2.клас: „На Кирил и Методий“ 00:32:29

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: „На Кирил и Методий“

БЕЛ 2.клас: „На Кирил и Методий“
БЕЛ 3.клас: Лично писмо 00:29:12

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: Лично писмо

БЕЛ 3.клас: Лично писмо
БЕЛ 4.клас: Отговарям на въпрос към художествен текст 00:21:55

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: Отговарям на въпрос към художествен текст

БЕЛ 4.клас: Отговарям на въпрос към художествен текст
Окончание за 1 л., мн. ч., сег. вр. на глаголи от I и II спр.; Христо Смирненски 00:32:50

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

Окончание за 1 л., мн. ч., сег. вр. на глаголи от I и II спр.; Христо Смирненски

Окончание за 1 л., мн. ч., сег. вр. на глаголи от I и II спр.; Христо Смирненски
БЕЛ 5.клас: Обстоятелствено пояснение 00:36:06

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 5.клас: Обстоятелствено пояснение

БЕЛ 5.клас: Обстоятелствено пояснение
БЕЛ 6.клас: Сложно съчинено изречение 00:35:45

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 6.клас: Сложно съчинено изречение

БЕЛ 6.клас: Сложно съчинено изречение
БЕЛ 7.клас: Просто изречение (преговор) 00:43:54

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 7.клас: Просто изречение (преговор)

БЕЛ 7.клас: Просто изречение (преговор)
Физика и Астрономия 7.клас: Радиоактивност 00:33:15

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и Астрономия 7.клас: Радиоактивност

Физика и Астрономия 7.клас: Радиоактивност
Тема: Формите кого, когото, някого, никого; Тема: Христо Смирненски 00:42:05

БНТ 2 | 11.05.2020 | С БНТ2 на училище

Тема: Формите кого, когото, някого, никого; Тема: Христо Смирненски

Тема: Формите кого, когото, някого, никого; Тема: Христо Смирненски