РЕКЛАМА

| БЕЛ 4.клас: Подлог (преговор) | Части от предаването - 8

БЕЛ 4.клас: Подлог (преговор) 00:26:03

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: Подлог (преговор)

БЕЛ 4.клас: Подлог (преговор)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5.клас: Диалог. Представяне и самопредставяне 00:19:25

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5.клас: Диалог. Представяне и самопредставяне

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5.клас: Диалог. Представяне и самопредставяне
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 6.клас: Местоимение. Видове местоимения (преговор) 00:29:58

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 6.клас: Местоимение. Видове местоимения (преговор)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 6.клас: Местоимение. Видове местоимения (преговор)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7.клас: Редактиране на текст 00:30:59

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7.клас: Редактиране на текст

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7.клас: Редактиране на текст
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5.клас: Раждането на християнството 00:24:06

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5.клас: Раждането на християнството

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5.клас: Раждането на християнството
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 6.клас: Българите и другите 00:29:06

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 6.клас: Българите и другите

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 6.клас: Българите и другите
7.клас: Икономическите промени в селото и града. Българското общество 1944–1989 00:37:25

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

7.клас: Икономическите промени в селото и града. Българското общество 1944–1989

7.клас: Икономическите промени в селото и града. Българското общество 1944–1989
5.клас: Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране 00:25:17

БНТ 2 | 01.06.2020 | С БНТ2 на училище

5.клас: Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране

5.клас: Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране