РЕКЛАМА

| БЕЛ 4.клас: Сказуемо (преговор) | Части от предаването - 8

БЕЛ 4.клас: Сказуемо (преговор) 00:27:48

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: Сказуемо (преговор)

БЕЛ 4.клас: Сказуемо (преговор)
Литература 5. клас: Митологичен модел на света (преговор) 00:30:31

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 5. клас: Митологичен модел на света (преговор)

Литература 5. клас: Митологичен модел на света (преговор)
Литература 6.клас: Човекът и природата (преговор) 00:38:41

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 6.клас: Човекът и природата (преговор)

Литература 6.клас: Човекът и природата (преговор)
Български език 7. клас: Подготовка за Националното външно оценяване 00:47:18

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Български език 7. клас: Подготовка за Националното външно оценяване

Български език 7. клас: Подготовка за Националното външно оценяване
Компютърно моделиране 4. клас: Споделяне и представяне на проектите 00:24:02

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Компютърно моделиране 4. клас: Споделяне и представяне на проектите

Компютърно моделиране 4. клас: Споделяне и представяне на проектите
Биология и здравно образование 7. клас: Многообразие на бозайниците 00:28:52

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Биология и здравно образование 7. клас: Многообразие на бозайниците

Биология и здравно образование 7. клас: Многообразие на бозайниците
Технологии и предприемачество 5. клас: Потребности и ресурси 00:32:58

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Технологии и предприемачество 5. клас: Потребности и ресурси

Технологии и предприемачество 5. клас: Потребности и ресурси
Изобразително изкуство 5. клас: Видове и жанрове изящни изкуства 00:22:23

БНТ 2 | 03.06.2020 | С БНТ2 на училище

Изобразително изкуство 5. клас: Видове и жанрове изящни изкуства

Изобразително изкуство 5. клас: Видове и жанрове изящни изкуства