​Борбата на фермерите за българските зеленчуци

Предаване: Бразди , 09.11.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве