РЕКЛАМА

| Човекът и обществото 4.клас:Героизъм и патриотизъм по време на Балканските войни | Части от предаването - 8

Човекът и природата 3.клас: Органи на човешкото тяло 00:24:40

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3.клас: Органи на човешкото тяло

Човекът и природата 3.клас: Органи на човешкото тяло
Човекът и природата 4.клас: Eстествени и изкуствени съобщества и взаимоотношения 00:12:22

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 4.клас: Eстествени и изкуствени съобщества и взаимоотношения

Човекът и природата 4.клас: Eстествени и изкуствени съобщества и взаимоотношения
Човекът и обществото 3.клас: Борци за освобождение 00:28:40

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 3.клас: Борци за освобождение

Човекът и обществото 3.клас: Борци за освобождение
Човекът и обществото 4.клас:Героизъм и патриотизъм по време на Балканските войни 00:17:36

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 4.клас:Героизъм и патриотизъм по време на Балканските войни

Човекът и обществото 4.клас:Героизъм и патриотизъм по време на Балканските войни
Човекът и природата 5.клас: Дишане при растенията 00:29:40

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 5.клас: Дишане при растенията

Човекът и природата 5.клас: Дишане при растенията
Биология и здравно образование 7.клас: Безгръбначни животни. Обобщение 00:41:34

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Биология и здравно образование 7.клас: Безгръбначни животни. Обобщение

Биология и здравно образование 7.клас: Безгръбначни животни. Обобщение
Физика и астрономия 7.клас: Трептения и звук 00:31:40

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и астрономия 7.клас: Трептения и звук

Физика и астрономия 7.клас: Трептения и звук
 Човекът и природата 6.клас: Движение на вещества в растителния организъм 00:25:53

БНТ 2 | 10.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 6.клас: Движение на вещества в растителния организъм

Човекът и природата 6.клас: Движение на вещества в растителния организъм