РЕКЛАМА

Референдум | Дойде ли моментът за разхлабване на мерките срещу коронавируса? | Части от предаването - 5

Дойде ли моментът за разхлабване на мерките срещу коронавируса? 01:00:10

БНТ 1 | 28.04.2020 | Референдум

Дойде ли моментът за разхлабване на мерките срещу коронавируса?

Дойде ли моментът за разхлабване на мерките срещу коронавируса?
Какво приоритетно трябваше да се разреши 00:00:12

БНТ 1 | 28.04.2020 | Референдум

Какво приоритетно трябваше да се разреши

Какво приоритетно трябваше да се разреши
Какво приоритетно трябва да се разреши 00:00:12

БНТ 1 | 28.04.2020 | Референдум

Какво приоритетно трябва да се разреши

Какво приоритетно трябва да се разреши
Какво приоритетно трябва да се разреши 00:00:12

БНТ 1 | 28.04.2020 | Референдум

Какво приоритетно трябва да се разреши

Какво приоритетно трябва да се разреши
Кой от двата варианта за разхлабване на мерките подкрепяте 00:00:12

БНТ 1 | 28.04.2020 | Референдум

Кой от двата варианта за разхлабване на мерките подкрепяте

Кой от двата варианта за разхлабване на мерките подкрепяте