РЕКЛАМА

Референдум | Еднаква минимална работна заплата в страните от ЕС - възможно ли е? | Части от предаването - 6

Еднаква минимална работна заплата в страните от ЕС - възможно ли е? 01:00:09

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Еднаква минимална работна заплата в страните от ЕС - възможно ли е?

Еднаква минимална работна заплата в страните от ЕС - възможно ли е?
Подкрепяте ли въвеждането на еднаква МРЗ в целия ЕС? 00:00:12

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Подкрепяте ли въвеждането на еднаква МРЗ в целия ЕС?

Подкрепяте ли въвеждането на еднаква МРЗ в целия ЕС?
Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи? 00:00:12

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?
Кой от двата подхода ще бъде по-успешен за икономическото развитие на ЕС? 00:00:12

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Кой от двата подхода ще бъде по-успешен за икономическото развитие на ЕС?

Кой от двата подхода ще бъде по-успешен за икономическото развитие на ЕС?
Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи? 00:00:12

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?
Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи? 00:00:12

БНТ 1 | 12.03.2019 | Референдум

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?

Според Вас, след колко години България ще достигне средноевропейските доходи?