Георги Марков. Хроника на социализма

Георги Марков. Хроника на социализма
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Георги Марков е убит от комунистическия режим. Това е явно по всички документи, които са останали. Разследването се водеше от 90-та до 2013 г. от следователи и прокурори – много от тях свързани с предишния режим. Някои от тях бяха изключително коректни, стигнаха до някои заключения, но останалите и тези от последните години смачкаха делото и юридическата истина, за да не може тя да излезе пред обществото“.

Любен Марков, братовчед на Г. Марков (коментар пред БНР)

Могат ли да бъдат разобличени физическите и идейните убийци на българския писател?

Участници в дискусията:

проф. Ивайло Знеполски
Културолог, философ, изпълнителен директор на Института за изследване на близкото минало


проф. дфн Инна Пелева, Пловдивски университет
Преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалист по българска културна и литературна история.


Тони Николов
Философ и журналист, главен редактор на списание и Портал „Култура“, философ и журналист


доц. дн Пламен Дойнов
Поет, драматург, литературен историк, ръководител на департамент „Нова българистика“ в Нов български университет


Асен Шопов
Режисьор, актьор и сценограф. През 1967 г. поставя пиесата на Георги Марков „Да се провреш под дъгата“ – спряна, а Асен Шопов е изгонен за 2 години от София.


"Георги Марков. Хроника на социализма" в "История.BG", 11 март, 21:00 часа!