РЕКЛАМА

| Математика 1.клас: Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | Части от предаването - 10

Математика 1.клас: Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 00:22:03

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Математика 1.клас: Сравняване на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Математика 2. клас: Минута 00:24:19

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2. клас: Минута

Математика 2. клас: Минута
Мат. 3.кл.: Решаване на текстови задачи от умножение и деление с числата до 1000 00:28:35

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Мат. 3.кл.: Решаване на текстови задачи от умножение и деление с числата до 1000

Мат. 3.кл.: Решаване на текстови задачи от умножение и деление с числата до 1000
Математика 4. клас: Електронен калкулатор 00:28:41

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4. клас: Електронен калкулатор

Математика 4. клас: Електронен калкулатор
„Съгласуване на относителните местоимения "който" и "чийто". Христо Смирненски 00:29:19

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

„Съгласуване на относителните местоимения "който" и "чийто". Христо Смирненски

„Съгласуване на относителните местоимения "който" и "чийто". Христо Смирненски
Математика 5. клас: Лице на триъгълник 00:35:07

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5. клас: Лице на триъгълник

Математика 5. клас: Лице на триъгълник
 Математика 6. клас: Отношение. Пропорция. Свойства на пропорциите 00:31:49

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6. клас: Отношение. Пропорция. Свойства на пропорциите

Математика 6. клас: Отношение. Пропорция. Свойства на пропорциите
Математика 7. клас: Неравенства между страни и ъгли в триъгълника 00:44:37

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7. клас: Неравенства между страни и ъгли в триъгълника

Математика 7. клас: Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
Химия и околна среда 7. клас: Халогенна група (обобщение) 00:24:46

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Химия и околна среда 7. клас: Халогенна група (обобщение)

Химия и околна среда 7. клас: Халогенна група (обобщение)
Матурата на фокус – БЕЛ: тема „Учтива форма“; „Литература“ – тема „Гео Милев“ 00:24:27

БНТ 2 | 12.05.2020 | С БНТ2 на училище

Матурата на фокус – БЕЛ: тема „Учтива форма“; „Литература“ – тема „Гео Милев“

Матурата на фокус – БЕЛ: тема „Учтива форма“; „Литература“ – тема „Гео Милев“