РЕКЛАМА

| Математика 4. клас: Геометрични задачи | Части от предаването - 8

 Математика 4. клас: Геометрични задачи 00:32:40

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4. клас: Геометрични задачи

Математика 4. клас: Геометрични задачи
Математика 5. клас: Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури 00:36:33

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5. клас: Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

Математика 5. клас: Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури
Математика 6. клас: Множества и операции с тях. Графично представяне 00:38:57

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6. клас: Множества и операции с тях. Графично представяне

Математика 6. клас: Множества и операции с тях. Графично представяне
Математика 7. клас: Правоъгълник. Упражнение 00:20:36

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7. клас: Правоъгълник. Упражнение

Математика 7. клас: Правоъгълник. Упражнение
География и икономика 5. клас: Политическа карта на Африка 00:22:08

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 5. клас: Политическа карта на Африка

География и икономика 5. клас: Политическа карта на Африка
География и икономика 6. клас: Страни в Азия. Япония и Република Корея 00:20:50

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 6. клас: Страни в Азия. Япония и Република Корея

География и икономика 6. клас: Страни в Азия. Япония и Република Корея
География и икономика 7. клас: Българско черноморско крайбрежие 00:24:29

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7. клас: Българско черноморско крайбрежие

География и икономика 7. клас: Българско черноморско крайбрежие
Информационни технологии 6. клас: Същност на глобалната  мрежа интернет 00:25:38

БНТ 2 | 02.06.2020 | С БНТ2 на училище

Информационни технологии 6. клас: Същност на глобалната мрежа интернет

Информационни технологии 6. клас: Същност на глобалната мрежа интернет