РЕКЛАМА

| Математика – 4. клас: Намиране на неизвестно число /обобщение/ | Части от предаването - 8

Математика – 4. клас: Намиране на неизвестно число /обобщение/ 00:28:38

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика – 4. клас: Намиране на неизвестно число /обобщение/

Математика – 4. клас: Намиране на неизвестно число /обобщение/
Математика – 5. клас: Лица на геометрични фигури /обобщение/ 00:40:58

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика – 5. клас: Лица на геометрични фигури /обобщение/

Математика – 5. клас: Лица на геометрични фигури /обобщение/
Математика – 6. клас: Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие 00:35:43

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика – 6. клас: Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие

Математика – 6. клас: Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие
Математика – 7. клас: Ромб 00:41:58

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Математика – 7. клас: Ромб

Математика – 7. клас: Ромб
Технологии и предприемачество – 4. клас: Банката 00:20:49

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Технологии и предприемачество – 4. клас: Банката

Технологии и предприемачество – 4. клас: Банката
Химия и опазване на околната среда–7. кл.: Закономерности в периодичната система 00:21:43

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Химия и опазване на околната среда–7. кл.: Закономерности в периодичната система

Химия и опазване на околната среда–7. кл.: Закономерности в периодичната система
Технологии и предприемачество - 6. клас: Предприемачество 00:24:58

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Технологии и предприемачество - 6. клас: Предприемачество

Технологии и предприемачество - 6. клас: Предприемачество
Изобразително изкуство – 6. клас: Видове приложно-декоративни изкуства 00:42:47

БНТ 2 | 04.06.2020 | С БНТ2 на училище

Изобразително изкуство – 6. клас: Видове приложно-декоративни изкуства

Изобразително изкуство – 6. клас: Видове приложно-декоративни изкуства