Международната обстановка преди Съединението

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

По силата на Берлинския конгрес България е разпокъсана, българското етническо землище е в няколко части. Една част остава в Османските империи. Друга част я взимат нашите съседи. Румънците взимат Северна Добруджа, сърбите взимат Ниш и Пирот. И накрая остава българската държава да се създаде по предложение на английските представители в Берлинския конгрес, които настойчиво искат това, само на север от Стара планина.

Руският представител граф Шувалов настоява на юг от Стара планина да влезе и Софийският санджак. Но другите възразяват и тогава княз Бисмарк, който е много близък с Шувалов, го посъветвал да се позове на труда на германския геолог Хохщетер. В своя труд той казва, че Ихтиманските възвишения са разклонение на Старопланинската планинска верига. Минералният състав бил еднакъв с този на Централна Стара планина и по силата на това следва, че Ихтиманските възвишения се падат на север от Балкана. Този аргумент е изиграл своята роля, преразказа събитията от тогава акад. Косев.