РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | "Страхът е от дявола, упованието е от Бога" | Части от предаването - 5

 "Страхът е от дявола, упованието е от Бога" 00:55:51

БНТ 1 | 09.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

"Страхът е от дявола, упованието е от Бога"

"Страхът е от дявола, упованието е от Бога"
Памет за Новоселските мъченици, избити в Априлското въстание 00:02:40

БНТ 1 | 09.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Памет за Новоселските мъченици, избити в Априлското въстание

Памет за Новоселските мъченици, избити в Априлското въстание
Вяра в Бога и психическо здраве - дискусия 00:43:51

БНТ 1 | 09.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Вяра в Бога и психическо здраве - дискусия

Вяра в Бога и психическо здраве - дискусия
Сподели доброто: Тодор Шойлеков от Карлово помага с храна на 50 нуждаещи се 00:03:52

БНТ 1 | 09.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Сподели доброто: Тодор Шойлеков от Карлово помага с храна на 50 нуждаещи се

Сподели доброто: Тодор Шойлеков от Карлово помага с храна на 50 нуждаещи се
Призив за помощ при розобера с безвъзмезден труд 00:01:34

БНТ 1 | 09.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Призив за помощ при розобера с безвъзмезден труд

Призив за помощ при розобера с безвъзмезден труд