РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | Православна психология по време на криза | Части от предаването - 7

Православна психология по време на криза 00:57:26

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Православна психология по време на криза

Православна психология по време на криза
Когато животът започва да губи смисъл, къде са устоите ни? 00:16:26

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Когато животът започва да губи смисъл, къде са устоите ни?

Когато животът започва да губи смисъл, къде са устоите ни?
Доброто в условията на всеобща криза 00:02:36

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Доброто в условията на всеобща криза

Доброто в условията на всеобща криза
Малка софийска църква не спира да помага и подкрепя бездомни и бедни 00:04:30

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Малка софийска църква не спира да помага и подкрепя бездомни и бедни

Малка софийска църква не спира да помага и подкрепя бездомни и бедни
Може ли правенето на добро да има ефект на терапия? 00:06:26

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Може ли правенето на добро да има ефект на терапия?

Може ли правенето на добро да има ефект на терапия?
Има ли „щастливи камъни”? 00:15:52

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Има ли „щастливи камъни”?

Има ли „щастливи камъни”?
 Мъченикът, който презря славата и богатството 00:06:54

БНТ 1 | 16.05.2020 | Вяра и общество с Горан Благоев

Мъченикът, който презря славата и богатството

Мъченикът, който презря славата и богатството