Специфични обучения на служители по ОПРЧР

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве