Цената на труда. Димитър Бранков и Христина Вучева

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Христина Вучева: Би било интересно дали е имало и министър на финансите там или някой, който отговаря за координацията на икономическата политика. Ние така и не разбрахме кой отговаря, защото вицепремиерът, който отговаряше по правилник за икономическата политика, никога не казваше, че прави това. Той се занимаваше с други неща. Чухме от избрания току що избрания вицепремиер, че й трябвали две седмици - тя беше шеф на този кабинет, да се запознае с проблемите, което е малко озадачаващо.

Димитър Бранков: Не става дума за решение. Става дума за обсъждания, за консултиране. Специално Стопанска камара не се изживяваме колегите и нямаме такива задължения по устав да бъдем медиатор между правителството и обществото. Ние представляваме нашите членове и техните общи икономически интереси. Думата "решение" бих заменил с очаквания и прогнози.Вижте целия разговор!